พช.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา

165

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี2562 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563

โดยมีนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น พร้อมประชาชน เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเฉลิมราชย์ – พาดวารี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน