พ่อเมืองลับแล นำพสกนิกร ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

75

เมื่อเวลา 07.10 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์(1) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ.อุตรดิตถ์(2) นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ สสจ.อุตรดิตถ์ พร้อมศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม

ทั้งนี้ข้าราชการพร้อมใจกันเครื่องแบบปกติขาวและประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลือง ชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 69 รูป อย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิต โดยมี นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายก และนางเยาวลักษ์ กอนโภชน์ หล่ากาชาดฯ ให้การต้อนรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ต่อมาในเวลา09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อจากนั้น ในเวลา 10.00 น.เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ที่ศูนย์เรียนรู้บึงน้ำด้วน หมู่ 2 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดกิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ในเวลา 19.10 น.ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข .จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน