วัดดังเมืองคอน ปลูกต้นตะเคียน ต้นพยุง ผดุงศาสนา ถวาย ร 10

วันที่ 27 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พระมหาอารยะนันต์ อนันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง จัดให้มีกิจกรรม ทำดีถวายพ่อ ก่อความดีถวายแม่ ปลูกต้นตะเคียน ต้นพยุง ผดุงศาสนา โดยปลูกต้นตะเคียนต้นพยุงจำนวน 68 ต้น เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 มี รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 1 พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พุทธบริษัทวัดเขาพระทอง ทหาร กลุ่มผุ้เข้าประกวดธิดาดอกจูด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างราษฎรในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างความรักความสามัคคีและให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าตามกฎหมายและกติกาของชุมชนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเกิดเครือข่ายป่าชุมชนในการเฝ้าระวังป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามความเชื่อและวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆ ต่อไป

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน