เร่งของบซ่อมถนนทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่

79

สส.หญิงเมืองคอน เร่งหารือสภาฯของบซ่อมถนนวัดเจดีย์ไอ้ไข่ หลังนักท่องเที่ยวมาคึกคัก

น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าได้หารือสภาฯถึงเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากพระธาตุนครศรีธรรมราช หรือพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เท่านั้น แต่วันนี้ด้วยสถิติของกระทรวงท่องเที่ยวฯ แต่ละเดือน จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดถึง 330,000 คน

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือวัดเจดีย์ ที่มีไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่”ขอได้ไหว้รับ” ด้วยบารมีของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวไปขอ ไปบน ไปแก้บน ต่อวันสูงสุดถึง 25,000 คน
แต่ปัญหาสำคัญคือเส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เส้นทางสาย นส.ถ.1-0068 ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร ด้วยปีที่ผ่านมา

ปี 2563 สำนักงบประมาณเปิดโอกาสให้ อบจ. ของบประมาณตรง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ปีนี้ได้มีช่องทางจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้สภาฯ แจ้งไปยังสภาพัฒน์ฯเพื่อพิจารณางบประมาณว่า อย่าคำนึงเพียงเส้นทางคมนาคม แต่ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงมูลค่าที่จะได้รับ เพราะเส้นทางของบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ไม่ใช่เพียงวัดเจดีย์ ไม่ใช่เพียงตำบลที่ตั้ง แต่วันนี้นครศรีธรรมราช รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงจะได้ผลประโยชน์สืบเนื่องจากบูรณะเส้นทางสายนี้ด้วย

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน