สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) รณรงค์แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน สปป.ลาว -ไทย

71

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 07.00-20.00 น. นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา พร้อมด้วย จนท.สถานีฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน สปป.ลาว และประเทศไทย ให้กับหน่วยงานและราษฎรในพื้นแนวเขตขายแดนท้องที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยประชาสัมพันธ์ฯ/ประสานงาน จนท.กรมศุลกากร ด่านบ้านห้วยโก๋น บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน / จนท.กรม.ทพ.ที่ 33 (บ้านห้วยโก๋น) ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ชาวบ้าน บ้านห้วยโก๋น บ้านปิน บ้านสบปืน ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียติ จ.น่าน , บ้านน้ำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน , บ้านป่ารวก ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน พร้อมให้ความช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 1256 บริเวณ กม.8-9 ท้องที่บ้านมอน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน สถานการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีไฟป่าไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน