อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

193

เมื่อวันที่26 ก.ค.63 ที่หมู่ 5-6 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขาฯ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ของ อบจ.อุตรดิตถ์ โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน


เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำลำคลอง”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยการขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะผักตบชวาหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำ ลำคลองให้เกิดความสะอาดสวยงามโดย พร้อมเพรียงกัน

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน