อบรมวิทยากรกระบวนการเหนี่ยวนำงดเหล้าเข้าพรรษา

แชร์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวที่อบรมวิทยากรกระบวนการ เหนี่ยวนำ ชื่นชม เชียร์ และติดตามคนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 รุ่น 1 มีผู้นำชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน จาก 4 ชุมชน ประกอบด้วย
1 ชุมชนทวดทอง และชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2 ชุมชนบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี
3 ชุมชนวัดสมอ และชุมชนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
4 ชุมชนหัวลำภู และชุมชนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
โดยมี นายณรงค์ กาฬวัจนะ ปลัดอำเภอ ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.นศ.ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และให้กำลังใจแก่ผู้ผ่านการอบรม นายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีธรรมาโศกราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช รายงาน


แชร์