รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

79

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 10.00 น. พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้ พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.38 เป็นประธานพิธีรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้นำกำลังพลจิตอาสาของทหารในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์อินเดีย จำนวน 15,000 กล้า ปลูกในพื้นที่ ไร่ ณ บริเวณขอบตลิ่งอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานแสงเพ็ญ ต.ฝายแก้ว

อ.ภูเพียง จังหวัดน่านผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ,เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปัญหาทางการเกษตร เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการเทิดทูนและธำรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน