ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์ “จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่1/63”มี 303 รางวัล มูลค่า 6 ล้านกว่าบาท

155

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 63 เวลา 10.10 น. ที่ลานเอนกประสงค์ ธ.ก.ส.สาขาทองแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายสาโรจน์ ภัทรชานนท์ นายอำเภอทองแสนขัน ประธานเปิดงาน “จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563” ซึ่งมีรางวัล 303 รางวัล มูลค่าของรางวัล 6,160,830.00 บาท พร้อมด้วย พ.อ.อ.มณฑล ป้องป้อม ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จ.อุตรดิตถ์ และ ผจก.ธ.ก.ส.ทั้ง 13 สาขาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายนิพนธ์ แสนบ้าน ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาทองแสนขัน กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้เชิญสักขีพยานและลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส รวมงานจำนวน 32 คน ในสถานการณ์ โควิด-19

ทางด้าน พ.อ.อ.มณฑล ป้องป้อมผอ.สนง.ธ.ก.ส.จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ธนาคาร ธ.ก.ส.เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินของรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงิน แก่ เกษตรกร องค์กรชุมชน ผู้ประกอบการภาคการเกษตร สถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์ประกอบในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และยังมีภารกิจในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการในการรับฝากเงินเหมือนสถาบันการเงินอื่น ๆ ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคก็เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทหนึ่ง นอกจากผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลเป็นสิ่งของเพิ่มจากการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจะมีการจับรางวัลมอบโชคให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงินในระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง “เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค”

นอกจากผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลเป็นสิ่งของเพิ่มจากการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจะมีการจับรางวัลมอบโชคให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงินในระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง พร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม และจะมีการจับรางวัลระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สำหรับการจัดงานในวันนี้ เป็นการจับรางวัลครั้งที่ 1 ประจำปี 63 ซึ่ง สนง. ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดการแต่เดิมแล้ว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเปลี่ยนแปลงการจัดงานจากรูปแบบเดิมเป็นการ Live สด ผ่านเพจ อุตรดิตถ์ 24 ชั่วโมง และเพจ สำนักงาน ธกส.จังหวัด การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจับรางวัลมอบโชคให้แก่ผู้ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (เล่มแดง) กับ ธ.ก.ส. ทั้ง 13 สาขา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จับรางวัลในครั้งนี้ มีรางวัลทั้งหมด 303 รางวัล มูลค่าของรางวัล 6,160,830.00 บาท ผลการจับรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ ราคา 719,000 บาท ผู้โชคดี ได้แก่ นางวารี พรหมรังษี ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน