บุญกฐินปีนี้บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อสม วัดวังแพ รายได้บำรุงวัด

268

เซียนพระยกมือสาธุ รอวันนี้มานาน วัตถุมงคลพระครูสรนันทโสภิต”ประสม มหาปัญโญ” หลวงพ่อสม เจ้าอาวาสวัดวังแพ เจ้าคณะตำบลชำผักแพว ได้จัดสร้างวัตถุมลคลเพื่อจะแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทำบุญงานกฐินเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 เพื่อหาปัจจัยในการจัดสร้างพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเหมือน หลวงพ่อบุญฮะ อินฺทเสโน อดีตเจ้าอาวาส และเสนาสนะภายในวัดที่ยังขาดอยู่ พร้อมกับเสนาสนะที่ชำรุด

สำหรับการสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ได้มี ยุทธนา สุขจันทร์ และอาวุธ สุขศรี เข้ามาร่วมทำบุญจัดสร้างวัตถุมงคลให้แก่ หลวงพ่อสม ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะกระทำพิธีปลุกเสกเดี่ยวขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

อย่างไรก็ตาม วัตถุมงคลชุดนี้หลวงพ่อท่านตั้งใจจัดสร้างเพื่อจะมอบให้ลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้นำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นของขวัญแก่ผู้บูชา ณ วัดวังแพ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ เรื่อง/ภาพ