กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา

68

ช่วงเช้าวันที่ 24 ค. ที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำกำลังพลพร้อมด้วย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ -ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับ ปล่อยนก ปล่อยปลา รวมจำนวน 1,069 ตัว

นอกจากนั้น ได้นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรง ประกอบพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล – กล่าวถวายราชสดุดี และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ที่ บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ และทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม เพื่อความสงบร่วมเย็นของพสกนิกรชาวไทย

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา /รายงาน