เทศบาลบ้านฉางประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ชาวบ้านแห่ถ่ายภาพคึกคัก.

160

วันที่24 กรกฎาคม 63บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ได้มีการติดตั้งอุโมงค์ไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน 3จุดหลัก

1) สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉางริมถนนสายบ้านฉาง-พยูน
2) ถนนสุขุมวิทสี่แยกไฟแดงตลาดบ้านฉาง
3) ถนนสุขุมวิทแยกต่างระดับ กม. 16 ก่อนขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพ-บ้านฉาง

ซึ่งทางเทศบาล จะเริ่มเปิดจริงในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น. ส่วนในวันอังคารที่ 28 ถึง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 จะทำการเปิดไฟประดับในช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 24.00 น.

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนแสดงให้เห็นความงดงามของบรรยากาศของ อุโมงค์ไฟสวยงามทั้ง3 จุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยประชาชนสามารถร่วมชมทัศนียภาพความสวยงามจุดหลักในเมืองบ้านฉางเฉลิมฉลองพระชนมพรรษารวมทั้งระยองตรวจโควิดไม่พบแต่อย่างใดได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน