อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

73

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณวัดกลิ่นลอยบุปผาราม หมู่ที่ 1 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” โดยมี นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อต.กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ,ทหาร, ตำรวจ,ข้าราชการ, ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 คน

วัตถุประสงค์การกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ทางรัฐบาลจึงเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรและประชาชนทุกคนร่วมกันกระทำความดี โดยการฟื้นฟูป่าปลูกป่าและปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563นี้


ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน