ไออาร์พีซี.ร่วมกับชุมชนปรับภูมิทัศน์วัดบ้านดอน

124

วันที่ 23 ก.ค. นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ เจ้าหน้าที่ส่วนชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานหัวใจอาสาไออาร์พีซี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงเนิน, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน และ อ.ส.ม. จำนวน 114 คน ทำการปรับภูมิทัศน์พัฒนาวัดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

นายอุทิศ  ซื้อประเสริฐ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณหน้าวัดเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝน กิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรง ผุกร่อนต้องตัดออกเพื่อไม่ให้หล่นลงมา อาจเป็นอันตรายกับผู้สัญจรไปมา  นอกจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดทั่วบริเวณวัดพร้อมทั้งกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยทางบริษัท ไออาร์พีซี ได้สนับสนุนรถเครนเพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงด้วย

 นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน