MBK LIFE ย้ายสำนักงานใหญ่ไป พาราไดซ์ เพลส ให้ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้น

138

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MBK LIFEเปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เดินทางมาติดต่อได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงได้ย้ายออฟฟิศที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารพาราไดซ์ เพลส ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนถนนศรีนครินทร์ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้บริการถึงหน้าอาคารด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ให้ย้ายสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถติดต่อสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ MBK LIFE ได้ที่ เลขที่ 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 0055 และโทรสาร 0 2111 0056

และสามารถติดต่อ MBK LIFE ในช่องทางอื่นที่สะดวกได้ที่ Website : www.mbklife.co.th  หรือ LINE : @mbklife ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)