หน่วยทหารจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เป็นหลังที่ 14

150

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 ทหารร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังทหารจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.63 จำนวน 1 หลัง

ให้กับ นายคำจันทร์ ณะภูมิ อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้คนพิการ เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 121 บ.น้ำจำกลาง หมู่ 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 30 คน ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมบ้านเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ประมาณ 70%

วีระชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย / รายงาน