เร่งปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ร.ศ. ๑๓๐

169

วันที่23 ก.ย.63 เวลา 13.00 น.นายสรกฤช เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายใน อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ร.ศ. ๑๓๐ เพื่อพัฒนาจัดตั้งเป็นมิวเซียมสิงห์บุรี (อาคาร ร.ศ. ๑๓๐) โดยเป็นการบันทึกข้อตกลงระหว่าง นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และ นายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานและลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ร.ศ. ๑๓๐

นอกจากนี้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้มอบไฟล์ผลงานการจัดทำวัตถุพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ ๓ มิติ ให้แก่ผู้แทนจาก ๓ หน่วยงาน ๑. นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (ผลงานจากอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน/โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย)/๒. นางสาวพิมพ์ลดา ดวงกำทอง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ผู้แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี/ ๓. นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ ปลัด อบต.ห้วยชัน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน (ผลงานจากพิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง)และคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมรับชมความพร้อมของอาคารและห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชุด “แนวคิด การพัฒนาเนื้อหามิวเซียมสิงห์บุรี” โดย นายปรามินทร์ เครือทอง ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ร.ศ. ๑๓๐อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ สิงห์บุรี/รายงาน