ชาวเขาชันสุดปลื้มการไฟฟ้าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแก้ปัญหาไฟตก และสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนแบบครบวงจร 

แชร์

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อประมาณ 11.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่เขาชันรีสอร์ท ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ได้นำสื่อมวลชนพัทลุงลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ภายใต้โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขาชัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ในการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางและรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งโครงการต่างๆ ได้ดำเนินการจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเมืองลุงต้นแบบการแพทย์แผนไทย, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำเลือดใต้, โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงและโครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขาชัน

สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขาชัน ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 5,504,064 บาทนั้น ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่บ้านเขาชัน หมู่ที่ 7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน ซึงเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาที่ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าตกมานานหลายปี เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีจ่ายไฟฟ้ารัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ระยะทาง 85 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ปลายสายอีกทั้งเป็นกระแสไฟฟ้าเฟสเดียว นอกจากนี้ ตำบลเกาะหมากยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และมีสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส ซึ่งปัจจุบันโครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขาชันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเขาชันเป็นอย่างมาก

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์