เทศบาลนครแม่สอดยอมเจ็บเพื่อชาติรับหน้าเสื่อให้แรงงานเมียนมาทะลักกักกันในเขตเทศบาล

322

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมผู้บริหารและสมาชิก ร่วมกับมอบบัตรประกาศเกียรติคุณแด่กลุ่ม อสม.ใน 20 ชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เพราะที่ผ่านมา กลุ่ม อสม.ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันในการร่วมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาลในการป้องกันไวรัสโควิด 19 ซึ่งในอนาคตกลุ่ม อสม.ยังจะมีงานใหญ่รออยู่คือการที่จะต้องช่วยกันคัดกรองแรงงานเมียนมาที่กำลังจะทะลักเข้ามาหลังจากที่มีการผ่อนคลายให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตามปกติ

นายเทอดเกียรติ กล่าวว่า “เทศบาลนครแม่สอด เรามีความตั้งใจที่จะเสียสละพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ให้เป็นสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวหลายหมื่นคนที่จะเดินทางเข้ามาทำงานทั้งใน อ.แม่สอด และพื้นที่ชั้นใน เพราะหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายของแรงงานต่างด้าวเมียนมา เข้ากลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามปกติ เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจเสียหายมาก แต่รัฐบาลต้องมีมาตรการในการนำแรงงานเข้ามา มีการกักตัว 14 วันตามเงื่อนไข มีการคัดกรองโดยมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขร่วมตรวจ มี อสม.เป็นผู้ช่วย ส่วนสถานที่กักกันจะใช้โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมีเนียม รวมทั้งบ้านพักขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงที่ขณะนี้กลายเป็นสถานที่ร้างเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการโรงแรมฯมีรายได้ประคองธุรกิจให้เดินต่อได้ โดยจะต้องให้ทางผู้ประกอบการโรงงานหรือนายจ้างออกเงินค่าใช้จ่ายในการกักกัน เพราะนายจ้างและแรงงานจะได้ประโยชน์ร่วมกันคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหา ซึ่งหากเราไม่รีบดำเนินการเศรษฐกิจก็จะเสียหายมากไปกว่านี้ ดังนั้นเทศบาลนครแม่สอด ยอมเจ็บเพื่อให้ชาติเดินหน้าต่อไปได้ นายเทอดเกียรติ กล่าวในที่สุด

พิชิต พฤกษาโสภา จ.ตาก/รายงาน