ป.21 พัน.20 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรม”โครงการปลูกต้นไม้พืชเศรษฐกิจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แชร์

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 63 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล ได้จัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้พืชเศรษฐกิจ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 63 โดยมี พ.ท.พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และร.ท.ศิริศักดิ์ มาดีกูล ทำการแทนนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมทหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้พืชเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความเจริญเติบโต ของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเอลับแล นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถจากประสบการณ์โดยตรงรวมถึงการแก้ไขปัญหาและสัมผัสการเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างแท้จริงต่อไป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์