สพป.พัทลุง เขต 1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร/ครู ที่มีผลการสอบ O – NET ชั้น ป.6 สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และผลการสอบ NT ชั้น ป.3สูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศ

แชร์

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อวันนี้(ที่ 21) ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล อ.เมืองพัทลุง นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ( ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มีการส่งเสริมพัฒนาจนทำให้มีผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที .6 ปีการศึกษา 2562 สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สูงเป็นอันดับ 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับการมอบในครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีผลคะแนน O – NET ชั้น ป.6 เฉลี่ยรวม 4 วิชา ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 10 รางวัล มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนชั้น ป.6 ที่มีผลคะแนน O – NET รายวิชา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย 92 รางวัล ภาษาอังกฤษ 42 รางวัล คณิตศาสตร์ 90 รางวัล และวิชาคณิตศาสตร์ 77 รางวัล มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนชั้น ม.3 ที่มีผลคะแนน O – NET รายวิชา คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ในวิชาภาษาไทย 23 รางวัล คณิตศาสตร์ 5 รางวัล วิทยาศาสตร์ 6 รางวัล นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีคะแนน NT ชั้น ป.3 ซึ่งเฉลี่ยความสามารถ 2 ด้าน ร้อยละ 50 ขึ้นไป 73 รางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ครูผู้สอนชั้น ป.3 ที่มีผลคะแนน NT ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป คะแนนร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์