วิริยะ-BDMS ออกประกันภัยสุขภาพวิถีใหม่ เบี้ยแค่วันละ 17 บาทเท่านั้น

187

“วิริยะประกันภัย-กรุงเทพดุสิตเวชการ”ร่วมยกคุณภาพชีวิตคนไทย เปิดวิถีใหม่ประกันสุขภาพ หวังให้คนไทยทุกคนมีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพฉบับแรก เพื่อได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมในมาตรฐานระดับโลก   

นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผช.กก.ผจก.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า วิกฤติไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการเข้ามีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมในเรื่องของหลักประกันสุขภาพ และตระหนักในภัยอันตรายจากสุขภาพ แต่ตั้งอยู่บนความวิตก  ความเป็นจริงการดูแลสุขภาพและการได้รับการรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของภาครัฐ บางส่วนยังมีข้อจำกัด ในขณะที่ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันสุขภาพในระบบประกันภัย ก็ไม่สามารถเข้าถึง  เพราะมีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง จนเป็นที่ยอมรับกันว่า การประกันสุขภาพกลายเป็นสินค้าสำหรับคนที่มีรายได้สูงเท่านั้น

นายเกรียงศักดิ์ เปิดเผยต่อไป วิริยะประกันภัย สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและสังคมไทยมายาวนานกว่า 73 ปี บริษัทฯยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการแบ่งปันและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมไทย ในเมื่อประชาชนกำลังประสบภาวะการไม่เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  บริษัทฯ จึงได้ร่วมหารือกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คนไทยมีโอกาสที่จะมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับแรกกันถ้วนหน้า  ด้วยโครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย:  Viriyah Healthcare by BDMS”

“สาระสำคัญของโครงการอยู่ที่การออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่ รองรับโดยทางวิริยะประกันภัยได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าจะทำอย่างไรให้เบี้ยประกันภัยเข้าถึงคนไทยได้ง่ายและสามารถตัดสินใจซื้อความคุ้มครองได้ทันที  ซึ่งพบว่าระบบเหมาจ่ายน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์  Viriyah Healthcare by BDMS ที่ออกใหม่มานี้ จักเป็นประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์การรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและ ASIA โดยเน้นราคาผลิตภัณท์ที่มี 3 แผน โดยมีราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 17 บาทให้ความคุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อปี และ แผนที่ 2 ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 24 บาทให้ความคุ้มครองถึง 300,000 ต่อปี และแผนสูงสุดเพียงวันละ ไม่ถึง 33 บาทได้รับความคุ้มครองถึง 700,000 บาท ต่อปี”

ในส่วนเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อรายปีไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปี และได้รับผลประโยชน์ใหม่ต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นคุ้มครองอายุตั้งแต่ 16-60 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 80 ปี ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยแบบคนไข้ใน ตั้งแต่ บาทแรก จนครบวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าห้องปกติ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ค่าการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล รวมถึงค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และค่ายา ค่าแพทย์ และที่สำคัญ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS”

เชื่อว่าด้วยราคาค่าเบี้ยประกันภัย และมาตรฐานการรักษาที่ได้รับ ตลอดไปถึงศักยภาพที่ทั้ง 2 องค์กรมีเครือข่ายอยู่ทั่วไทย โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนของวิริยะประกันภัย จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่นี้ได้โดยง่ายและตัดสินใจซื้อได้ทันที นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ให้กับผู้คนที่เคยซื้อแผนประกันสุขภาพ Covid19 เพียงแค่นำหน้าตารางกรมธรรม์มาแสดงว่าได้เคยซื้อสินค้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์จากบริษัทประกันใดก็ตาม สามารถนำมาใช้แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 800 บาทต่อกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ในการมอบสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

กานต์ เหมสมิติ/รายงาน