มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการอาคารสัมมนาคาร รองรับการประชุมสัมมนา ห้องรับรองครบวงจร

312

ดร.สุชาติ สุขสถิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ได้เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการอาคารสัมมนาคาร เพื่อรองรับการจัดประชุมสัมมนา และเป็นที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง และเป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวประเภทเขา ป่า นา เล วิถีชีวิต และวิถีชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในขณะนี้ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หลังจากปิดไปชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์ปฏิบัติการอาคารสัมมนาคารฯนั้น มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักรับรอง จำนวน 34 ห้อง (แบบเตียงคู่ และเตียงเดี่ยว) ห้องประชุม จำนวน 5 ห้อง ห้องอาหารและจัดเลี้ยง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และฟรี WIFI ทุกห้อง

อย่างไรก็ตามอาคารสัมมนาคารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงนั้น ยังสามารถรองรับการจัดประชุมหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดแบบ Class Room, U Shape และ Theater เพื่อรองรับการประชุมสัมมนา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย ในบรรยากาศที่ร่มรื่น และการบริการมาตรฐานระดับโรงแรม ซึ่งมีทั้งห้องดีลักซ์ (Deluxe Room) ห้องสูท A (Suite Room) ห้องสูท B (Suite Room) ในส่วนของห้องประชุมสัมมนาสำหรับบุคคลภายนอกนั้น ประกอบด้วย
ห้องราชพฤกษ์ ขนาด 150 ที่นั่ง ห้องบัวหลวง ขนาด 60 ที่นั่ง และห้องประชุมบัวหลวง 1 หรือ 2 ขนาด 30 ที่นั่ง ผู้สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการสามารถติดต่อสำรองจองห้องพักหรือห้องจัดประชุม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-4300222 หรือกดติดตามเพจศูนย์ปฏิบัติการอาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาจารย์ ดร.สุชาติฯ กล่าวในที่สุด

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน