OTOPชายแดนใต้ยอดทะลุ 40 ล้านบาท

144

พช.ปลื้ม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้ ยอดทะลุ 40 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว หนุนผู้ประกอบการร่วมเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มุ่งหวังชุมชนพึ่งตนเองได้ยั่งยืน

16 ก.ค. 63/ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP Thai to Songkhla” และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย

นายโชคชัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ภายในงาน และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่มาช่วยอุดหนุนจนยอดจำหน่ายในงานขณะนี้มากกว่า 40 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการและแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชนกล่าวและให้คำแนะนำแก่เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาสินค้าด้านสุขภาพว่า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการต่อยอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งเสนอแนะกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาโดยเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดสงขลา ให้มีเพิ่มเติมการแสดงข้อมูลคุณค่าด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แสดงข้อมูลและคุณค่าทางพลังงานกำกับไว้ชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ออกกำลังกาย และแสดงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

“ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานอย่างเข้มแข็ง สร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ เข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้า เพื่อเรียนรู้เทคนิคการตลาด ทำให้สามารถมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และผู้ประกอบ OTOP มีการแสดงจุดยืนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมจ่าย ร่วมบริหารและร่วมจัดสรรผลประโยชน์ เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันของกรมการพัฒนาชุมชน นั่นคือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” นายโชคชัย กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน