ซีพี ออลล์ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

107

นายสุภกิต เจียรวนนท์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1111AB อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม เมื่อเร็วๆ นี้