‘วีรศักดิ์’ชู FTA ชี้ช่องส่งออกสินค้าเกษตรตีตลาดโลก

แชร์

วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

‘วีรศักดิ์’ ลงพื้นที่บุรีรัมย์ พบเกษตรกรกลุ่ม ‘นครชัยบุรินทร์’ ชี้ช่องใช้ FTA เพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลก

16ก.ค.63/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบเกษตรกรกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ชี้ช่องใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ขยายส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลก พร้อมแนะลู่ทางเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ระดับสากล

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหาร 3 หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบหารือเกษตรกรกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

พร้อมเปิดงานสัมมนาโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมร้านค้าปลีกค้าส่งทวีกิจ ในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ และศูนย์เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายอัคนี อ.เฉลิมพระเกียรติ และแนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดเอฟทีเอ” โดยเกษตรกรให้การตอบรับอย่างดี เนื่องจากเป็นเวทีที่ให้ข้อมูลเรื่องการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อขยายการส่งออก

นอกจากนี้ ยังได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการตลาดมาติวเข้มวิเคราะห์สินค้า และแนะนำตลาดส่งออกที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรร่วมนำสินค้ามาวิเคราะห์และจำหน่ายอย่างคึกคัก อาทิ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลินิล ผ้าฝ้ายภูอัคนี ผ้าไหมบ้านนาโพธิ์บุรีรัมย์ เสื่อกก และสมุนไพร (ยาหม่อง และน้ำหอม ยาสีฟัน)

สำหรับการเยี่ยมชมบริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในอีสานใต้ อาทิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว และอุบลราชธานี จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ และได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายอัคนี ทำผ้าย้อมดินภูเขาไฟมีสีแดงอิฐ ที่เป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ทำงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี และเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับตลาดโลก รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเชื่อมั่นว่าการลงพื้นที่และจัดสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรมองเห็นลู่ทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ” นายวีรศักดิ์กล่าว

แม้ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – พ.ค.) การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังมีสินค้าหลายรายการที่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น ผลไม้มีมูลค่าส่งออกกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 18.57 สินค้าอาหารสำเร็จรูป ส่งออกมูลค่า 913 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.81 และสินค้าเนื้อสัตว์ ส่งออกมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.57

ทั้งนี้ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทยยังมีแนวโน้มการส่งออกที่ดี เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการบริโภคสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน


แชร์