อบจ.สกลนครได้ใจชาวบ้าน ขอเครื่องสูบน้ำเพื่อผลิตประปาจัดให้ทันที

147

ชาวบ้าน 320 ครอบครัว กว่าพันคน เกิดวิกฤติแหล่งน้ำดิบผลิตประปามีไม่เพียงพอ ต้องไปขอเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเอกชน นายก อบจ.สกลนคร จัดให้ทันทีได้ใจชาวบ้านสุดๆ

วันที่ 16 ก.ค.2563 นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร และ จนท.กองช่าง นำเครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว ออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน หลังจากที่ นายองอาจ พันกง ผญบ.นาแกน้อย ม.4 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าพบร้องขอเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำเข้าสระหนองนางต้น แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อเป็นผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน เนื่องจากขณะนี้ตื้นเขิน ขุ่นคลักใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 7 วัน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน 320 ครัวเรือน กว่า 1 พันคน ได้รับความเดือดร้อนจากประปาหมู่บ้านที่มีกลิ่นและขุ่น

ซึ่งแหล่งน้ำดิบหนองนางต้น มีเนื้อที่ 41 ไร่ เครื่องสูบน้ำที่ อบจ.สกลนคร นำมาช่วยสูบน้ำเข้า เป็นการสูบน้ำจากสระน้ำในที่ดินของเอกชน ที่ยินดีจะช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน โดยสระน้ำดังกล่าวมีน้ำอยู่เต็มและใสสะอาด อยู่ห่างหนองนางต้น ประมาณ 300 เมตร โดยต้องใช้รถขุดมาตกแต่งพื้นที่ มีประชาชนและผู้สูงอายุมาคอยรอลุ้นกว่า 50 คน ต่างก็ดีใจที่จะได้มีน้ำใช้ ได้กล่าวขอบคุณทั้งเจ้าของบ่อน้ำที่บริจาคน้ำให้ ตลอดจน นายก.อบจ.สกลนคร ที่นำเครื่องสูบน้ำมาช่วย เป็นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วได้ใจชาวบ้าน ซึ่ง นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร บอกว่าปัญหาของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไขทันที

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน