พ่อเมืองลับแลพร้อมชาวสวนนำทุเรียนพันธุ์ หลง – หลินลับแล ถวายกรมสมเด็จพระเทพฯ

131

เมื่อเวลา14.15น.วันที่ 15กรฎาคม 2563 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการและผู้นำกลุ่มเกษตรกรรวม 35 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ ถวายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมีทุเรียนหลงลับแล 100 ลูก หลินลับแล 7 ลูก

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กค.63 ที่ศูนย์OTOP ตำบลหัวดง อำเภอลับแล นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุเรียน หลงลับแล –หลินลับแล จากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชึ่งมีเกษตรอำเภอลับแล ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงหลินลับแล จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกทุเรียนตำบลแม่พูล ตำบลนานกกก ตำบลฝายหลวง และตำบลชัยจุมพล

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป จากกลุ่มเกษตรกรแปรรูปทุเรียน สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยวน

ในโอกาสนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแลที่ได้มอบทุเรียนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯในปี 2562 ที่ผ่านมาด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน