บิ๊กป้อมเร่งรัดขุดลอกบึงสีไฟพร้อมรับน้ำหลาก

118

ที่ จ.พิจิตร เวลา 13.30 น. วันที่ 15 ก.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟและโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.พิจิตร นายพรชัย อินทร์สุข นายภูดิท อินสุวรรณ นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตรพรรคพลังประชารัฐ ทั้ง 3 เขต ให้การต้อนรับ

ผวจ.พิจิตร ได้บรรยายสรุปภาพรวมการพัฒนาฟื้นฟูบึงสีไฟและแม่น้ำพิจิตร และนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกบึงสีไฟ บริเวณอุทยานบัว บึงสีไฟ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่บึงสีไฟครั้งนี้เพื่อติดตามเร่งรัดการการขุดลอกบึงสีไฟเพื่อเพิ่มปริมาณความจุรองรับน้ำฝน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น โดยกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการขุดลอกบึงไฟ แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งจะส่งผลให้บึงสีไฟสามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งสิ้น 12 ล้าน ลบ.ม โดยระยะที่ 1 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิ.ย.62 มีปริมาณมูลดินที่ได้จากการขุดลอก ประมาณ 4.7 ล้าน ลบ.ม คงเหลือส่วนระยะที่ 2 ที่ต้องขุดลอกดินอีกประมาณ 7 แสน ลบ.ม. พร้อมทั้งได้กำชับให้มีการเร่งรัดการดำเนินการขุดลอก การขนย้ายและการจำหน่ายวัสดุขุดลอกทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. นี้ รวมถึงการลำเลียงน้ำเข้าสู่บึงสีไฟ ที่กรมชลประทานคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสามารถดึงน้ำเข้าบึงได้ประมาณ 15 ส.ค.63 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายการเก็บกักน้ำไม่น้อยกว่า 80% ของความจุ รวมถึงติดตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรในการเร่งรัดฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร แก้ไขปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน สิ่งกีดขวางทางน้ำ และการเติมน้ำแม่น้ำพิจิตรด้วย

 

วิฑูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร/รายงาน