ธพว.จัดกิจกรรมพบผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มธุรกิจสปา และนวดแผนไทย แนะนำบริการและอธิบายเงื่อนไขสินเชื่อ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนช่วยฟื้นธุรกิจ

157

14 ก.ค.63/ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดกิจกรรมพบตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มธุรกิจสปา นวดแผนไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณ 50 ราย

อีกทั้งกลุ่มผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อแนะนำให้ทราบถึงบริการสินเชื่อต่างๆ ที่ธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนฟื้นฟูธุรกิจ รวมถึง อธิบายถึงเงื่อนไข คุณสมบัติและเกณฑ์พิจารณา เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการรับทราบรายละเอียด และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับจะยื่นกู้ในขั้นตอนต่อไป รวมถึง ในรายที่ยังไม่มีความพร้อม ธนาคารจะพาเข้ากระบวนการพัฒนา เพื่อจะส่งเสริมให้ถึงแหล่งทุนในอนาคต อีกทั้ง จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในภูมิภาคต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ สินเชื่อของ ธพว. ที่แนะนำแก่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวรับทราบ คือ สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลธุรกิจใน 5 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ 1.บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจทัวร์ 2.ธุรกิจสปา 3.ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า)

4. โรงแรม ห้องพัก และ5. ร้านอาหาร วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 3% ต่อปี และปีที่ 3-5 ร้อยละ MLR+1 ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.875%ต่อปี ใน 3 ปีแรก สำหรับนิติบุคคล และเริ่มต้น 4.875% บุคคลธรรมดา ต่อปี ใน 3 ปีแรก หลักประกันเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร นอกจากนั้น ยังแนะนำสินเชื่อ “SMEs One” โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองทุน สสว.) วงเงินกู้ บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5 แสนบาท และนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยื่นขอกู้ รอบ 2 เร็วๆ นี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน