กมธ.ศาสนาฯ จัดสัมมนา “คุณธรรมสร้างสันติสุขแก่ชุมชน” ที่เมืองย่าโม

แชร์

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาเรื่อง ‘คุณธรรมสร้างสันติสุขแก่ชุมชน’ โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เป็นประธานในพิธี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ กล่าวว่า “ผมต้องเรียนว่าวันนี้คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มาจัดงานสัมมนาที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในเขตตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว โดยมีหัวข้อก็คือว่า การสร้างคุณธรรมกับการสร้างสันติสุขในชุมชน ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าในสังคมยุคปัจจุบันนี้ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือเรื่องของคุณธรรม”

“ในขณะที่โลกของวัตถุมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการยกระดับคุณธรรมของจิตใจ ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ กรรมาธิการมาในวันนี้ก็เลยเดินทางมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งเรื่องจิตใจ และก็จะต่อเนื่องไปยังชุมชนที่ใหญ่ขึ้น วันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผมเห็นว่าพี่น้องประชาชนได้รับความรู้ ก็หวังเอาไว้ว่าในโอกาสต่อๆ ไปเราจะมีเรื่องอื่นๆ มาเพิ่มเติม โอกาสหน้าเราก็เปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่ๆ อีก เพราะว่ากรรมาธิการการศาสนาถือได้ว่าดูแลงานที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศในเรื่องนี้ ก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่จะต้องไปทำงานในด้านนี้ต่อไปครับ”

ด้านนางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “งานสัมมนาในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส.ประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสำคัญว่าศีลธรรมอันดีงานเราควรที่จะปลูกฝังกันตั้งแต่เยาวชนและในผู้นำทุกคนที่ควรจะมี และวันนี้ท่านก็ได้นำกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาทำงานเชิงรุกในเขตพื้นที่ของท่าน ถ้าทุกคนพร้อมใจกันเห็นความสำคัญว่าศีลธรรมอันดีงามควรจะต้องได้รับการปลูกฝังและต้องทำเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับ บ้านเมืองเราก็จะอยู่อย่างสงบ อยู่อย่างสันติสุข ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ให้เรามีหลักที่จะรักษาใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ทุกคนจะรู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะโควิด การมาครั้งนี้ก็เป็นการมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ”

ขณะเดียวกัน ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานนี้ท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ให้การต้อนรับอย่างดีมาก และการจัดการสัมมนาแบบลงพื้นที่ถือว่าเป็นการให้ความรู้เชิงรุกให้กับประชาชน และมีการปรับกลยุทธแบบ New normal มีบุคลากรที่มีคุณภาพมาให้ความรู้กับประชาชน เพื่อพัฒนาศีลธรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามชื่อของงานสัมมนาที่ว่า ‘คุณธรรมสร้างสันติสุขแก่ชุมชน’ ครับ”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์