TCJA ร่วมยินดี ครบรอบ 20 ปี สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน

125

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน (Thai-Chinese Journalists Association :TCJA) โดยนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกฯสมาคม นายภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมฯ และนายซุน กวงหยง กรรมการสมาคม ร่วมกันมอบกระเช้าอวยพรแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน ครบรอบ 20 ปี แด่ นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน