ลําปางเตรียมรับมือไข้เลือดออกระบาดหนักหลังพบผู้เสียชีวิต

103

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 สถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกของจังหวัดลําปางเป็นอันดับที่4ของภาคเหนือและเป็นอันดับที่46 ของประเทศไทย ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงอายุ 17 ปีเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกขณะเข้ามารักษาตัวที่ รพ.ลําปาง เมื่อวันที่ 9ก.ค.2563 มีภูมิลําเนาใน อ.เมืองลําปาง เพื่อเป็นการสกัดเชื้อไข้เลือดออกระบาดและขยายพื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น

ในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อําเภอเมืองร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ออกพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายและขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้านตรวจคว่ำกะลาน้ำหรือแอ่งยางรถยนต์เก่าและใส่สารทราย อะเบทเพื่อทําลายไข่ยุง จัดแต่งบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยให้โปร่งมีอากาศถ่ายเทตัดวงจรการเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะถังนัำในห้องนัำควรมีฝาปิดอย่างมิดชิด

หากพบบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวสงสัยจะติดเชื้อไขัเลือดออกเช่นมีอาการไขัสูง ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามลําต้ว หรือมีมีจุดแดงๆตามลําตัว แขนละขา คลื่นไส้อาเจียรใหัรีบเขัารักษาต้วไป รพ.ทันที สําหรับอําเภอที่มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกสูงสุดใน จ.ลําปาง คือ อําเภอหัางฉัตร 86ราย อ.ว้งเหนือ37ราย อ.เกาะคา 27ราย อ.เมืองลําปาง 52 ราย

ผสม ติดธรรม จ.ลำปาง/รายงาน