อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

143

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 น.ที่บริเวณหนองบัวขาว ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางอำเภอเมืองร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดกิจกรรมดังโดยมี ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วย จิตอาสาและประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้

นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน