เซ็นทรัลระยองมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้

150

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
นำโดยนายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปฯนำเงินที่ได้จากการบริจาค จำนวน 18,440.99 บาท มาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กเเละผู้ใหญ่ นมผง เสื้อผ้า มอบเเก่ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลระยอง โดยมีน.ส.สุภาพร ตราชู นักสังคมสงเคาระห์ชำนาญการโรงพยาบาลระยอง เเละตัวเเทนญาติของผู้ป่วย เป็นผู้รับมอบ

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน