“ศูนย์สร้างสุขทุกวัย”ยุคโควิด-19 กทม.เข้มการ์ดต้องไม่ตก

510

กทม.ตรวจเข้มใช้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัยในสถานการณ์โควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและวิถี New Normal

9 ก.ค. 63/นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 เยี่ยมชมการเปิดให้บริการในวิถี new normal ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ร่วมลงพื้นที่

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า กรุงเทพมหานครมีศูนย์สร้างสุขทุกวัยทั้งหมด 35 แห่ง ทั้งนี้การดูแลผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฯ อย่างเข้มข้น โดยมีการกำหนดจุดคัดกรอง มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ที่สำคัญคือการเน้นย้ำกับผู้มาใช้บริการให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง

สำหรับศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ มีกิจกรรมให้บริการถึง 15 กิจกรรม และมีผู้สูงอายุมาใช้บริการจำนวนมาก โดยก่อนหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ศูนย์ฯ เปิดให้บริการกิจกรรมต่างๆ เต็มที่เต็มจำนวนที่แต่ละห้องกิจกรรมจะรับได้ แต่ปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการกิจกรรมต่างๆ โดยหากมีผู้ใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนดไว้จะมีจุดพักรอในการเข้าใช้บริการรอบต่อไป

นอกจากนี้ยังได้กำหนดช่วงเวลาในการใช้บริการแต่ละรอบ และได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติและกำชับผู้เข้าใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยของกรุงเทพมหานครให้บริการด้านนันทนาการครอบคลุมคนทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพ ขับร้องเพลง ฝึกอาชีพ ศิลปะ คหกรรม แอโรบิกในน้ำ สอนรำไทย เทควันโด ลีลาศสามวัย รวมถึงมุมลายครามที่จัดไว้ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมพูดคุยกัน

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่บริการที่ครอบคลุมคนทุกวัย แต่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยของกรุงเทพมหานครยังมีสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัยต้อนรับสมาชิกทุกคนด้วย ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมและใช้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัยของกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายปี โดยผู้ที่มีอายุ 7-17 ปี เสียค่าสมัคร 10 บาทต่อปี อายุ 18-24 ปี ค่าสมัคร 20 บาทต่อปี และอายุ 25 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 40 บาทต่อปี โดยศูนย์สร้างสุขทุกวัยเปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุกแห่งใกล้บ้าน

นางศิลปสวย กล่าวว่า ในส่วนของร้านค้า สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้หลังจากมีมาตรการผ่อนปรนระยะต่างๆ ออกมานั้น ในช่วงแรกหากตรวจพบสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดก็จะตักเตือนและแนะนำให้แก้ไข แต่เนื่องจากมีการประกาศผ่อนปรนออกมาหลายระยะแล้ว โดยปัจจุบันเป็นการผ่อนปรนระยะที่ 5 หากร้านค้าหรือสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามาตรการป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานครจะให้หยุดดำเนินกิจการทันที

ภัคส์ประภัส สุขใส รายงาน