กทม.สำรวจลำรางสาธารณะ เล็งวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ลดปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านเศรษฐกิจ

161

9 ก.ค.63/นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตบางแค และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนเศรษฐกิจร่วมใจพัฒนา (ซอยเศรษฐกิจ 27) หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค

หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.75 ตร.กม. มีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกลงมาในปริมาณมากจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งดำเนินการขุดลอกคลองต่างๆในพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ คลองบางขี้แก้ง คลองบางจาก และคลองทวีวัฒนา ซึ่งคลองดังกล่าวจะรับน้ำจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากนั้นจะระบายลงสู่คลองราชมนตรี และคลองภาษีเจริญ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณบ่อสูบน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจทั้งหมด รวมจำนวน 9 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนปีนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การระบายน้ำลงสู่คลองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตบางแค ร่วมกันสำรวจและศึกษาพื้นที่บริเวณด้านหลังซอยเศรษฐกิจ 27 ซึ่งเป็นลำรางสาธารณะ เพื่อหาแนวทางในการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ระยะทางประมาณ 950 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำภายในหมู่บ้านและบริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้านลงสู่คลองบางจาก หากพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมให้เร่งดำเนินการทันที เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเศรษฐกิจ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเดือดร้อนต่อชุมชนหรือประชาชนให้น้อยที่สุด

ขณะเดียวกันในระหว่างที่อยู่ในการสำรวจพื้นที่ยฃดังกล่าว ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการขยายบ่อสูบน้ำและก่อสร้างทำนบชั่วคราวเพิ่มเติมบริเวณริมคลองบางขี้แก้งและคลองบางจาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง๖ตต

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน