อุตรดิตถ์คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”

338

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม 2563 ในพื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น การจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการ ใน 4 ประเภท ได้แก่
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชาย และหญิง
3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น
4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น

กิจกรรมวันนี้ คณะกรรมการคัดสรรฯ จำนวน 12 คน ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา ซึ่งมีกิจกรรมคัดสรรฯ ประกอบไปด้วย 1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
3.กลุ่ม/องค์กรชุมชน 4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)โดยมีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา กล่าวให้การต้อนรับ และพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชนบ้านนาขุมฯ ร่วมให้ข้อมูลพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมแก่คณะกรรมการฯ ณ บ้านน้ำหมันใต้ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ในการนี้ นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวเยาวเรศ มะศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ประสิทธิ์ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน