ถวายค่าไฟ-น้ำ ช่วย 113 วัด ที่กระทบโควิด-19

718

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองบอกบุญญาติโยมหาปัจจัยนำไปมอบให้กับวัดในพื้นที่ อ.บางระกำ รวมทั้งหมด 113 วัด เป็นเงิน 285,500 บาท เพื่อให้นำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้า ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญน้อยลง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 ก.ค. พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการถวายค่าไฟ-น้ำ ให้กับวัดในเขต. อ.บางระกำ และมอบปัจจัยให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 113 วัด รวมเป็นเงิน 285,500 บาท ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ทอง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมี พระครูเกษมวาปีพิสัย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกและเจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน น.ส.สุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนของนายอำเภอบางระกำร่วมในพิธี สำหรับโครงการนี้ พระครูปลัดธวัชชัย ธวชฺชยเมธี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองและเจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต 2 ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค.2563 รวม 7 วัน มียอดเงินผู้ร่วมทำบุญทั้งสิ้น 326,117.90 บาท

โดยประครูปลัดธวัชชัย เปิดเผยว่า เนื่องจากได้มีโอกาสพูดคุยกับครูบาอาจารย์เพื่อนที่เป็นเจ้าอาวาสว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่ผ่านมาช่วง 3-4 เดือนนั้น วัดแต่ละวัดประสบปัญหาพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญน้อย ไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ ทำให้วัดขาดรายได้ที่จะนำไปจ่ายค่าไฟ-น้ำ และบางวัดเป็นวัดเล็กห่างไกล ไม่ได้มีกองทุนสำรองจ่ายค่าไฟ-น้ำ ประกอบกับช่วงเทศกาลสัปดาห์วันอาสาฬบูชา-วันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมจะถวายเทียนจำพรรษาให้แต่ละวัด อันเป็นประเพณีสืบทอดอันดีงาม เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต จึงประชุมร่วมกับไวยาวัจกรวัด กรรมการวัด จัดทำโครงการถวายค่าไฟ-น้ำ วัดในเขต อ.บางระกำ ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเจตนารมณ์และทำบุญกุศล โดยซักชวนพุทธศาสนิกชนที่รู้จักมักคุ้น และประชาสัมพันธ์ทางเพจเฟสบุ๊คของวัดโพธิ์ทอง จึงได้ทำการจัดสรรถวายตามวัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดในเขต อ.บางระกำ วัดละ 2,500 บาท จำแนกเป็น มหานิกายวัดที่ถูกต้อง 96 วัด ที่พักสงฆ์ 4 แห่ง ธรรมยุต วัดที่ถูกต้อง 9 วัด ที่พักสงฆ์ 4 แห่ง และในการนี้ได้ถวายวัดที่เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมา อีก 6 วัด ๆ ละ 3,000บาท รวมการถวายค่าไฟทั้งสิ้น 113 วัด เป็นเงิน 285,500 บาท ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปมอบให้วัดอื่น ๆ ที่เห็นสมควรตามลำดับต่อไป

ยุทธ์ ไกรโชค จ.พิษณุโลก/รายงาน