คณะสงฆ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีเปิดอบรมพระนวกะประจำปี 2563

387

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคม 2563 คณะสงฆ์อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 300 รูป ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เป็นประธานเปิดการประชุมพระนวกะ มี พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร ร่วมพิธี-พระครูสุนทรพัฒนาลังการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ-เจ้าคณะตำบลจักรสีห์ เขต 2 ดำเนินงาน ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี/รายงาน