ต่ออายุมาตรการช่วย SMEs ต่อลมหายใจระบบเศรษฐกิจการเงิน

166

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจ และครัวเรือน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นลำดับต้น ๆ คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี มาตรการทางให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครึ่งแรกของปี 2563 จึงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจดังกล่าว โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ มาตรการการเลื่อนชำระหนี้ ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงประมาณเดือนต.ค 2563 จึงเกิดคำถามขึ้นในหลายภาคส่วนว่าปัจจุบันความช่วยเหลือยังจำเป็นต่อไปหรือไม่

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จึงทำให้อาจมีความจำเป็นที่ทางการไทยคงต้องพิจารณาต่ออายุโครงการ หรือออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งก็มีตัวอย่างโครงการในต่างประเทศที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าในกรณีที่มีการต่ออายุมาตรการออกไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังสามารถประคองอัตราส่วนกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไว้ที่ประมาณ 13-14% ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับสูง แต่ทางการควรต้องพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือสถาบันการเงินควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารก้าวผ่านระยะเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน