จิตอาสาทหารพรานลุยช่วยผู้พิการและผู้ยากไร้ชายแดนสระแก้ว

209

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ค. 63 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ได้มอบหมายให้ ร.อ.เตชทัต เฉลิมจิตต์ ผบ.ร้อย.ทพ.1206 (ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1206) นำกำลังพลจิตอาสา ร้อย ทพ.1206 ร่วมกับ กำนันตำบลผ่านศึก ฯ และ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เดินทางไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้พิการ ในพื้นที่ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 3 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ28 ก.ค. 63
ประกอบด้วยนาย อุ สายจนสว่าง อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 108 ม.2 บ.โนนสาวเอ้ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา

ทั้งนี้ จนท.จิตอาสา ร้อย ทพ.1206 ได้ช่วยกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้านของนายอุ สายจนสว่าง ด้วยซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจให้แก่นายอุ สายจนสว่าง ผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างมาก


รายที่สองคือนาย ทองสี ไชยสาร อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 28 ม.1 บ.ล็อกเก้า ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว และพิการทางสายตา ด้วย และรายที่สามคือนาง ลำไย ศิริศิลป์ อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 138 ม. บ.พัฒนานิคม ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ มีโรคประจำตัวเป็น ความดัน และ เบาหวาน ซึ่งทั้งสองราย จนท.จิตอาสา ร้อย ทพ.1206 ได้เข้าไปช่วยกันทำความสะอาดทั้งห้องน้ำ ห้องครัว และจัดระเบียบสิ่งของภายในบ้านให้ดูสะอาดไม่รกรุงรัง พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบบ้านอีกด้วย สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านใน ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นอย่างมากที่ทหารพรานไม่ทอดทิ้งประชาชนผู้ยากไร้และผู้พิการ ตามหมู่บ้านชายแดน

ชัชวาลย์ โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน