นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน

319

เมื่อวันที่8 ก.ค.63 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับคัดกรองแบบอัตโนมัติ (ชนิดกล้องตรวจจับความร้อนด้วยระบบอินฟาเรด) ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้มอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เพื่อตรวจวัดไข้ และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยของทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา ต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

  • สิวะ พันธภาค/รายงาน