ตำรวจน้ำตรวจเยี่ยม”ไออาร์พีซี”ระยอง

307

7 ก.ค.63 ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง กองบังคับการตำรวจน้ำ นำโดยพลตำรวจเอก พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายแท็งค์ฟาร์มและปฏิบัติการท่าเรือ พร้อมด้วยทีมงาน และรับฟังบรรยายเรื่องการส่งออกน้ำมันดีเซลทางเรือ จากผู้แทนไออาร์พีซี, การบรรยายเรื่อง น้ำมันเขียวจากผู้แทนกรมสรรพสามิต

การบรรยายเรื่องการขออนุญาตขนถ่ายตามเอกสาร กศก.179 จากผู้แทนกรมศุลกากร และการบรรยายเรื่องโครงสร้างน้ำมันดีเซลเพื่อชาวประมงในเขตต่อเนื่องหรือโครงการน้ำมันเขียว จากชุดปฏิบัติการตำรวจน้ำ

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจปล่อยเรือบรรทุกน้ำมัน ในโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ณ ท่าเรือไออาร์พีซีระยอง

นิตยา ทุมมานนท์ จ. ระยอง/ รายงาน