บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว วันที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดน่าน คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

426

วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการหยุดยาว บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาล ในพื้นที่จังหวัดน่าน คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังจากนักท่องเที่ยวลงมาจากอำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่าน อำเภอทุ่งช้าง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตามอุทยานแห่งชาติ 7 แห่งที่กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผลดีต่อชุมชน ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นวันที่ 3 แล้ว

เพราะน่านยังเป็นเมืองที่ขาวสะอาดปราศจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เลยมุ่งเข้ามาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวใช้เวลาช่วงเช้าท่องเที่ยวตามวัดต่างๆ ในเขตชุมชนตัวเมืองน่าน เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำวรวิหาร วัดมิ่งเมือง เพื่อทำบุญขอพรเป็นสิริมงคล ขอพรรับวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและ ตกช่วงเย็น ก็มาเดินที่ถนนคนเดินบริเวณข่วงเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเพื่อซื้ออาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคและของฝากเสื้อผ้าพื้นเมือง บ้างก็ บริการนวดฝ่าเท้า และก็มานั่งรับประทาน อาหารขันโตกซึ้งเป็นประเพณีชาวเหนือในการรับประทานอาหาร กัน ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้บริการ คัดแยกขยะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบริเวณข่วงเมืองน่านอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เข้าไปไหว้พระไปกระซิบรักกันที่ บริเวณภาพปู่ม่านย่าม่านในวิหาร วัดภูมินทร์ ก็ถือว่ามาถึงเมืองน่าน นักท่องเที่ยวท่านใดไปน่านแต่ยังไม่ได้ไปกระซิบรัก กลับภาพปู่ม่านย่าม่านก็ถือว่าไปไม่ถึงเมืองน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน