วธ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม พลังบวรแนะนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

180

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 63 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร บ้านหาดสองแคว อ.ตรอน ตรวจเยี่ยม กำกับดูแล ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ กับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ สวนอินทผลัม ดวนดัน บ้านหาดสองแคว “บวร On Tour” ต้นแบบ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน 800 คนและเข้าพักโฮมสเตย์ในชุมชน จำนวน 15 คน สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทอีกด้วย

นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์ รายงาน