จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างรายได้แก่ชุมชน

503

เมื่อเย็น 4กค.ที่สวนศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนาย ช โชคชัย คำแหง นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 23 อำเภอ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าองค์กร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมงานเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีความร่วมมือภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ขึ้น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนา เปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นมาตรการการพิชิต COVID 19 และเน้นมาตรการความปลอดภัย ความสะอาด ตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่การให้บริการด้านการท่องเที่ยว เน้นความสะอาด ปลอดภัย เป็นหัวใจหลัก ซึ่งมีความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวอย่างไม่ประมาท

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในประเด็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หลังเจอวิกฤติ COVID 19 ทุกอย่างคืนสู่ความสมดุลอีกครั้ง หันมาดูแลใส่ใจตัวเองและสิ่งแวดล้อม ,นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ในประเด็นเที่ยวไทยให้หายคิดถึง ตามนโยบายรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นไทยเที่ยวไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Norm) และนายณัฐวรรธน์ อมรวาณิชย์ ประธานชมรมโรงแรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นความพร้อมรับ พร้อมให้ พร้อมใจบริการ รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านที่พักและด้านอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ เน้นความสะอาดและปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงแรมมากกว่า 10,300 ห้อง ตอนนี้เปิดให้บริการมากกว่าร้อยละ 90 การจัดกิจกรรมคิดถึงชุมชนท่องเที่ยวจัดให้มีอาหารดี ของชุมชนท่องเที่ยว 20 ชุมชน อาทิ ชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด มียำสาหร่ายข้อ ปลาหมึกยัดไส้สาหร่ายข้อ แกงส้มชะครามไข่กุ้งสด เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมสามล้อชวนชิลSafetyCity Tour เพื่อเป็นรางวัลพิเศษให้กับผู้มาพักแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563ด้วย

นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ยังกำหนดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal : นั่งรถไฟ ไปร่วมบุญในจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เส้นทางสถานีรถไฟทุ่งสง-สถานีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุน้อย รับประทานอาหารเที่ยง (เขาเหมน)เยี่ยมชมการย่างขนมโบราณ แปะโอ่ง เดินเที่ยวตลาดจันดี และกิจกรรมชิมกาแฟโบราณ ณ ร้านโกฉิ้งด้วย อย่างไรก็ตามจากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นพบทาง ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ได้คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ช่วงวันอาสาฬหบูชา โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวแห่มาเปิดห้องพักเต็มหมดทุกโรงแรมในจ.นครศรีธรรมราช
สิวะ พันธภาค/รายงาน