ททท.จับมือเครือข่ายการท่องเที่ยวพัทลุงจัดกิจกรรม “ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง”

567

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันนี้ (ที่ 5) ที่หลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง” ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับชุมชนมีดีรอยยิ้มควนขนุน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงมีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนที่เข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนั้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จึงจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นตัวตนของพัทลุง ในรูปแบบบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่ง เพราะหลาดใต้โหนดเป็นตลาดที่ครองใจผู้คน และเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้นิยมความเป็นธรรมชาติของวิถีชุมชน (หลาด หมายถึง ตลาด)

นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรูปแบบและลักษณะของงานดังกล่าวนี้ มีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์มาเสนอชายควบคู่กับเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย จะจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2563 ทั่วถึงทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ทุก ๆ เดือนจะมีกิจกรรมสาธิต เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า “วิถีไทย” ยกระดับสินค้าด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งมุ่งหวังให้จังหวัดพัทลุงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน