ได้เวลา เปิดประตูรู้ทันสื่อ “อบรมออนไลน์ฟรี!มีเกียรติบัตร”

634

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถึงประชาชนทั่วไป สมัครเข้าอบรมออนไลน์ฟรี ในหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 63 เรียนจบ พิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ได้ทันที

สนใจสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ทาง https://bit.ly/31vgGa2 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02 2093544 หรือ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม