เมืองคอน เปิดอาคารเรียนปฐมวัย

177

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลานนท์ อุทิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

3 ก.ค.63 /ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลานนท์ อุทิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ณ อาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลอานนท์ อุทิศ โดยโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

อาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลอานนท์ อุทิศ เกิดขึ้นได้ด้วยทันตแพทย์หญิงพัชรี กัมพลานนท์ และครอบครัว ได้มอบที่ดิน เนื้อที่ 314 ตารางวา ราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด 30 ล้านบาท และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนจำนวนเงิน 23 ล้านบาท ซึ่งลักษณะอาคารเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย

1. เป็นลานอเนกประสงค์ ซึ่งใช้สำหรับเข้าแถวหน้าเสาธงและทำกิจกรรมต่างๆ

2. ประกอบด้วยห้องเรียน 6 ห้องเรียน ห้องศิลปะ ห้องดนตรี และห้องคอมพิวเตอร์

3. ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องสมุด

อย่างไรก็ตาม อาคารหลังนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 จนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเกียรติประวัติกับเจ้าของที่ดินผืนนี้ จึงใช้ชื่อว่า อาคารเรียนระดับประถมวัย สาย กัมพลานนท์ อุทิศ

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน